Verwerkingsdoeleinden

We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor volgende doeleinden.

- Het beheren van de commerciële relatie tussen u als (potentiële) klant en Bakkerij Kaskes.

- Het verzenden van informatie over de volledige afhandeling van uw facturen, offerteaanvragen en/of bestellingen.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?


Op schriftelijk verzoek heeft u altijd de mogelijkheid om een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen. Indien u merkt dat uw gegevens niet correct of onvolledig zijn, heeft u het recht ze te corrigeren. Daarnaast heeft u ook het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te beperken of begrenzen.

Als bepaalde gegevens niet nodig zijn voor de hierboven vermelde verwerkingsdoeleinden, kunt u steeds eisen dat deze gewist worden.
Ook heeft u ten allen tijde het recht om uw toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens in te trekken.

Uw vragen met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens kunt u mailen naar info@bakkerijkaskes.nl

Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?


Uw gegevens worden gedeeld met medewerkers van onze onderneming die ze nodig hebben om de taken die hen werden toevertrouwd te vervullen en zoals ze werden gedefinieerd in het arbeidsreglement en/of hun functiebeschrijving.
Het gaat om administratieve medewerkers.

Wat is de bewaartermijn van uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden maximaal 10 jaar bewaard of zolang ze noodzakelijk zijn voor de hierboven vermelde verwerkingsdoeleinden en zolang de wet dat vereist.