Bakkerij Kaskes uit 1730?Zoals u op de welkomsite hebt kunnen lezen viert bakkerij Kaskes dit jaar haar 180-jarig bestaan.

Máár het zou ook zomaar ons 288-jarig bestaan kunnen zijn. Want in 2011 heeft het Historisch Genootschap Wormer (HGM), door Jan Blokker, een groot deel van haar jaarboek gewijd aan “De bakkersfamilie Kaskes”.

Al generaties lang wordt er vanuit gegaan dat de bakkerij in 1838 is opgericht. Dit komt door een koopcontract uit het jaar 1838, dat door de familie Kaskes wordt bewaard. Een aantal kranten schrijven hier al over (1 december 1924 in De Omroeper, advertentieblad voor Wormer en Jisp, voorloper van ‘Aktief’). In veel advertenties daarna wordt het jaartal ook genoemd. Naar later blijkt gaat het hier niet om een koopcontract, maar om een testament uit 1840!

De oudste bekende voorvader van de familie Kaskes is Christiaan Kaskes, die omstreeks 1675 moet zijn geboren, vermoedelijk in Oostzaandam. Van zijn zoon Arnoldus is veel meer bekend. Deze had een koekbakkerij in Oostzaandam. Hij is tweemaal getrouwd geweest. Alleen uit zijn tweede huwelijk met Marijtje Cornelisse Schermer zijn zes kinderen bekend. De jongste dochter Marijtje trouwde met Willem Westrik, die een bakkerszaak had in Amsterdam.

De vierde zoon, Albert Karsjens (Kaskes), geboren in 1744, woonde in Krommenie en was chirurgijn. Hij trouwde met Maritie Tel van ’t Kalf en er werden drie kinderen geboren. Na het overlijden van Maritie in 1780 hertrouwde Albert met de uit Gogh (bij Kleef) afkomstige Marijtje Hendriks Hartjes. Zij schonk Albert nog twee kinderen.

De tweede zoon van Albert en Maritie, Cornelis, ging met de achternaam Karskens door het leven. Hij had een koekbakkerij in Westzaandam. Zijn nageslacht kwam voort uit twee zonen uit zijn tweede huwelijk met Maria Woudenberg. Zijn zoon Johannes, geboren in 1839, was ook al koekbakker in Zaandam, maar diens zoon Albertus (1872) was manufacturier, en Barnardus (1873) had een spekslagerij in Amsterdam.

De derde zoon van Albert en Maritie, Arend Kaskes, werd geboren in 1777 en trouwde in 1804 met Aafje Pieters Hooij van ’t Kalf. Hij kreeg drie kinderen en toen de jongste bijna twaalf jaar oud was, trok Arend met zijn gezin naar Wormer, waar hij een boerenbedrijf had. Zijn zoon Pieter, geboren in 1806, trouwde in 1835 met Duifje Hen. Pieter was stierhouder. Er werden zes kinderen geboren. Na het overlijden van Pieter in 1844, hertrouwde Duifje met Baart Steen. Daarna werden er nog acht kinderen geboren. Het leek dus een groot gezin, maar van de eerste zes bleven maar drie kinderen in leven en van de laatste acht maar twee. De kindersterfte was groot in die tijd. Van de kinderen van Pieter moet genoemd worden Jacobus (1839), die naar Diemen verhuisde en daar voor een omvangrijk nageslacht zorgde, dat overigens de naam Kaskens draagt. In het nageslacht van Jacobus komen verscheidenen priesters voor. Een andere zoon van Pieter was Arend. Hij was het die in 1866 trouwde met Marie Westrik met als gevolg dat het bakkersverleden weer terug kwam in de familie.

Dit jaar vieren wij ons 180 jarig bestaan en houden in gedachten dat we dus misschien wel veel ouder zijn!

Arnold Kaskes (4e )
In december 1943 overleed plotseling Piet Kaskes en werd van zoon Arnold min of meer verwacht, dat hij de bakkerij verder zou bestieren. In oktober 1946 trouwde Arnold te Rotterdam met Elizabeth Wilhelmina de Prins. In 1955 liet hij de winkel verbouwen, waarbij de Wormer aannemer Jan Zijp een echte winkelpui plaatste.
Arnold Kaskes had overigens veel meer ambities dan alleen het bakken van brood. Hij was een verdienstelijk zanger en was lid van het r.k. kerkkoor en ook jarenlang verbonden aan de Zaanse operettevereniging. Een broer van Arnold, Piet, emigreerde omstreeks 1957 naar Vancouver in Canada. Vandaar trok hij naar Bothel, Washington in de Verenigde Staten. Hij werkte daar als bakker bij Hillcrest Bakery. In 1965 nam hij het bakkersbedrijf over en zo ontstond er ook in de VS een Kaskes’ familiebedrijf.

Albèr Kaskes (5e)
Zoon Albèr (1951) trouwde in 1973 in Wormer met Henderika Maria Spoelstra. Vanaf die tijd nam hij de bedrijfsvoering over. Vader Arnold overleed in 2001. In 1988 vond nog een grote verbouwing plaats en omstreeks 2003 word de winkel gemoderniseerd. Albèr en Henny Kaskes hebben twee kinderen gekregen, zoon Dennis (6e generatie) en dochter Gaby die in de winkel werkt.

Dennis Kaskes (6e)
Zoon Dennis (1975) trouwde in 2012 in Jisp met Anouk Vet. Hij neemt vanaf 2017 de bedrijfsvoering over van vader Albér. Dennis en Anouk runnen tegenwoordig het bakkersbedrijf en hebben twee kinderen; Huug (2006) en Tessel (2009). De toekomst zal uitwijzen hoe het staat met de 7e generatie.